• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 22 : 8

تجهیزات آزمایشگاهی 20

تجهیزات آزمایشگاهی  20
ASTM D97 -Standard Test Method for Pour Point of Petroleum Products


نقطه ریزش (Pour Point ) یک نمونه نفتی شاخصی از پایین ترین دمای آن برای کاربرد های خاص است. روش نقطه ابری شدن قبلا بخشی از این آزمون بوده است که در حال حاضر به عنوان روش ASTM D2500 شناخته می شود.
در حال حاضر هیچ روش ASTM برای روش اندازه گیری خودکار آزمون D97 وجود ندارد. نقطه ریزش نفت خام در ASTM D5853 شرح داده شده است.
مقادیر مورد استفاده باید در واحد استاندارد SI باشد، هیچ واحد اندازه گیری دیگری در این استاندارد وجود ندارد.

فرم ارسال نظر