• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1403
  • ساعت : 18 : 58

تجهیزات آزمایشگاهی 27

تجهیزات آزمایشگاهی  27
ASTM D 86 - Standard Test Method for Distillation of Petroleum Productsand Liquid Fuels at Atmospheric Pressure
این روش آزمون برای تقطیر فرآورده های نفتی در فشار اتمسفر با استفاده از دستگاه تقطیر می باشد. این روش، تعیین کمی مشخصات دامنه جوش فرآورده هایی نظیر محصولات سبک و تقطیر میانی، سوخت های موتور بنزینی خودروها با یا بدون ترکیبات اکسیژن دار، سوخت جت، سوخت های توربین هواپیما، سوخت های دیزلی، ترکیبات بیو دیزل تا 20 درصد، سوخت های دریایی، حلال های نفتی ویژه ، انواع نفتا، حلال های نفتی سفید، انواع نفت سفید و سوخت های مشعل درجه 1 و 2 را در بر می گیرد. این روش آزمون برای ارزیابی سوخت های تقطیری طراحی شده است و برای فرآورده هایی که حاوی مقادیر قابل توجهی از مواد باقی مانده هستند، قابل اجرا نمی باشد.


فرم ارسال نظر