• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1403
  • ساعت : 20 : 19

اکسیداسیون یک

اکسیداسیون یک

اکسیداسیون یک

  • اکسیداسیون زمانی اتفاق می افتد که اکسیژن به قیر واکنش نشان می دهد، این واکنش زمانی روی می دهد که قیر در معرض اکسیژن قرار بگیرد. اکسیداسیون در آزمایشگاه به هنگام حرارت دهی نمونه ها برای انجام آزمایش ها، به هنگام اختلاط و تغلیظ (Condensation) در آزمایشگاه و نیز به هنگام اجرای لایه های روسازی در محل پروژه اتفاق می افتد. واکنش مولکول های قیر با اکسیژن را می توان (واکنش چالشی) واکنشی در نظر گرفت که در آن دو یا چند مولکول قیر با یکدیگر ترکیب شده (به هم فشرده می شوند) و به یک مولکول بزرگتر با قطبیت بیشتر تبدیل می گردند. تولید مولکول های بزرگتر و قطبی تر باعث سخت تر شدن قیر میشود.        اکسیداسیون

فرم ارسال نظر