• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1403
  • ساعت : 23 : 29

اکسیداسیون سه

اکسیداسیون سه

اکسیداسیون سه

  • با توجه به نمودار کارت قبل می توان دو نتیجه بسیار مهم دست یافت. اولا واکنش اکسیداسیون به شدت به دما وابسته است و دوما سرعت واکنش در صورت کاهش دستیابی به اکسیژن، کاهش می یابد. لازم به ذکر است که گرم کردن یک قوطی تقریبا خالی که حاوی مقدار اندکی قیر است، قطعا باعث پیرشدگی قیر می شود. علاوه بر این باید خاطر نشان نمود که اثرات گرم کردن و واکنش اکسیداسیون ناشی از آن در طول زمان بیشتر می شود. از این رو باید حداقل زمان ممکن را برای گرم کردن در نظر گرفت و تا حدی قیر را گرم نمود که به شکل مایع درآمده و قابل ریختن باشد. به طور خلاصه علی رغم اینکه قیرها باید به منظور انجام آزمایش هایی، حرارت داده شوند، آسیب ناشی از حرارت دهی را با روش های زیر می توان به حداقل رساند:
    گرم کردن قیر با حداقل دمایی که برای انجام آزمایش ضرورت دارد، گرم کردن قیر در کوتاهترین زمان ممکن.عدم استفاده از صفحات گرم، شعله مستقیم آتش یا دیگر روش های حرارت دهی مستقیم، اجتناب از گرم کردن قوطی های تقریبا خالی قیر به ویژه قوطی های حلبی کوچک مانند قوطی های یک کیلوگرمی که اغلب در جریان آزمایش طبقه بندی عملکردی به کار می روند.

فرم ارسال نظر