• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 21 : 39

انواع قیر سه

انواع قیر سه

قیر امولسیون

قیر امولسیون با مخلوط کردن قیر و آب و یک ماده امولسیون ساز به دست می آید. مقدار ماده امولسیون ساز بسیار کم و درحد 0/3 تا0/5 درصد وزن قیر می باشد. آب مصرفی این نوع قیر در حدود 30 تا 50 درصد وزن قیر می باشد. ماده امولسیون ساز معمولا یک نمک قلیایی اسیدهای آلی یا نمک آمونیوم است که باعث باردار شدن ذرات قیر می شود. به این ترتیب ذرات قیر در اثر بار القایی یکدیگر را دفع می کنند و به صورت ذرات کروی با قطر یک صدم تا یک هزارم میلی متر در آب شناور می شوند. استفاده از این نوع قیر, باعث کاهش آلایندگی محیط زیست می شود و چون از نفت یا حلال های قابل اشتعال استفاده نمی شود, خطر اشتعال در حین حمل و نقل قیر کاهش می یابد. از قیر امولسیونی برای آسفالت سرد در محیط های مرطوب یا برای عایق کاری استفاده می شود.
د-محصولات دیگری از قیر نیز برای کاربردهای خاص تولید می گردند که اختصارا به ذکر نام آنها بسنده می شود.
-قیرهای پلیمری               -قیرهای مخلوط با حلال (Liquid asphalt)           -قیر قطرانی (TAR)

فرم ارسال نظر