• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 23 : 2

انواع رایج فرسایش پنچ

انواع رایج فرسایش پنچ

انواع رایج فرسایش

  • 5- فرسایش کاویتاسیونیCavitation Wear

    فرسایش کاویتاسیونی هنگامی رخ میدهد که تحت اثر ضربه ی حاصل از ترکیدن حباب های کاویتاسیون روی سطوح، فلز از بخش ها جدا می شود. کاویتاسیون خود با خلاء های جزئی تشکیل شده در یک مایع توسط تغیرات ناگهانی در فشار، همراه است و ممکن است به علت ارتعاش، جریان مایع کاهش یافته یا ناهموار و دیگر عوامل شامل اَشکال و حرکات قطعه ای خاص ایجاد شود.

فرم ارسال نظر