• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 2 مرداد 1403
  • ساعت : 0 : 51

انواع رایج فرسایش دو

انواع رایج فرسایش دو

انواع رایج فرسایش

2- فرسایش ساینده Abrasive Wear

فرسایش ساینده یک عمل برشی یاEtching است و زمانی رخ میدهد که یک سطح زبر و سخت در میان یک سطح نرم تر، لغزش نماید. استاندارد بین المللی ASTM این نوع فرسایش را به صورت از دست رفتن مواد به دلیل ذرات سخت یا برآمدگی های سخت که مجبور به حرکت در امتداد یک سطح جامد هستند، تعریف می نماید.
منشاء ذرات ساینده به وسیله آنالیز روغن، شامل آلاینده ها از قبیل ذرات خاک و آلودگی های وارد شده به سیستم روغن و ذرات فلزی تشکیل شده حین فرسایش شناسایی می گردند.

فرم ارسال نظر