• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 23 : 11

افزودنی ها Additives

افزودنی ها  Additives

افزودنی ها Additives

افزودنی ها ترکیبات شیمیایی هستند که به روغن ها، سوخت ها و مبرد ها اضافه می شوند تا فرآورده های نهایی از خصوصیات مفید خاص بهرمند گردند ( از جمله ضد سایش، ضد اکسیداسیون، پاک کننده ها و ... ) افزودنی ها خصوصیات سیال جدید را ایجاد نموده، خصوصیات موجود را بالا برده و نرخ تغییرات نا مطلوب در یک سیال حین سرویس را کاهش می دهد.افزودنی ها

فرم ارسال نظر