• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 4 : 47

آنالیز های فیزیکی دو

آنالیز های فیزیکی دو

آنالیز های فیزیکی

میزان آب

وجود آب در یک سیال پایه غیر آبی، نشان دهنده آلودگی از یک منشا خارجی یا چگالش است. میزان بیش از حد مجاز باعث از کار افتادگی روانکار شده و خوردگی قطعه را افزایش می دهد. رطوبت در وسایل نقلیه سفر کوتاه که روغن به اندازه کافی به دمای مناسب عملیات نمی رسد رایج می باشد، معمولا ۱۰ تا ۱۵ دقیقه طول می کشد تا روغن موتور به دمای مناسب برسد، دمایی که برای تبخیر رطوبت در روغن موتور کافی باشد. آلودگی آب با آزمایش crackle میتواند تشخیص داده شود. در کاربرد و قطعات خاص که آلودگی ناشی از آب باید به شدت پایین نگه داشته شود روش تیتراسیون کارل فیشر (karl fischer) جهت اندازه گیری استفاده شده است و مقدار آب در واحد قسمت در میلیون (ppm) گزارش می گردد.

فرم ارسال نظر