• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 21 : 56

آنالیز های فیزیکی پنج

آنالیز های فیزیکی پنج

آنالیز های فیزیکی

گلیکول (Glycol)

اتیلن گلیکول یک ترکیب ارگانیک است. به‌طور عمده برای دو هدف، به عنوان یک ماده خام در تولید الیاف پلی استر و برای فرمولاسیون ضدیخ استفاده می‌شود. وجود اتیلن گلیکول در روغن موتور با نشتی سیستم خنک کننده موتور در ارتباط است. آلودگی تولید شده توسط گلیکول در روغن موتور یکی از شایع ترین نوع آلودگی ها می باشد که تا حد زیادی می تواند باعث تغییر در خواص روان کننده گردد. وجود ضد یخ باعث افزایش غلظت و ویسکوزیته روغن می گردد و اجازه نمی دهد که روغن همچون گذشته بآسانی جریان داشته باشد. این می تواند در بخش هایی از موتور که به یک سیال با ویسکوزیته کمتر جهت روانکاری و محافظت از آنها نیاز دارد، منجر به وضعیت شرایط مرزی گردد. همچنین ایجاد یک محیط اسیدی در روغن مخصوصاً در سطوح مسی موتور منجر به خوردگی می گردد که ادتیوهای موجود در روغن نیز می توانند بخطر افتند.

فرم ارسال نظر