• 81 -65611579 021
 • تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1403
 • ساعت : 23 : 24

آلاینده ها

آلاینده ها

آلاینده ها

 • با شناسایی وجود آلاینده های مخرب و منشاء احتمالی آن ها (داخلی یا خارجی)، آنالیز روغن به این سوالات پاسخ می دهد:
  • آیا روغن تمیز است؟
  • چه نوع آلاینده هایی در روغن وجود دارد؟
  • آلاینده ها از کجا ناشی شده اند؟
  • آیا نشانه هایی از انواع دیگر روانکارها موجود است؟
  • چه نوع نشانه ای از نشت داخلی وجود دارد؟
 • آلاینده ها

فرم ارسال نظر