• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 تیر 1400
 • ساعت : 23 : 40

مطالعه

 • فرآیند جذب اتمی فرآیند جذب اتمی
  کمیت مدنظر در اندازه گیری جذب اتمی، مقدار نور جذب شده در طول موج رزونانس اتم هایی است که در معرض نور خاصی قرار گرفته اند.
  • 594
 • طیف بینی نشر اتمی طیف بینی نشر اتمی
  فرآیند برانگیختگی و آسایش به حالت پایه در هر سه تکنیک جذب، نشر و فلورسانس اتمی اتفاق می افتد. انرژی جذب شده در فرآیند برانگیختگی و یا انرژی نشر شده در فرآیند آسایش اندازه گیری شده و در اهداف تجزیه ای ...
  • 852
 • اتم و طیف بینی اتمی اتم و طیف بینی اتمی
  نشر، جذب و فلورسانس اتمی سه تکنیک تجزیه ای در طیف بینی اتمی هستند.
  • 763
 • اجزاء روانکارهای مایع اجزاء روانکارهای مایع
  امروزه روانکارها از روغن های پایه و 5 الی 20 درصد وزنی مواد افزودنی تهیه می شوند که نوع مواد افزودنی مورد استفاده به نیاز های عملیاتی بستگی دارد.
  • 819
 • مفهوم عدم قطعیت اندازه گیری مفهوم عدم قطعیت اندازه گیری
  هدف اصلی یک اندازه گیری، بدست آوردن مقدار واقعی measurand است و هر تلاشی برای بهینه سازی روش اندازه گیری جهت نزدیکی هرچه ممکن مقدار اندازه گیری شده به مقدار واقعی انجام می شود.
  • 688