• 81 -65611579 021
  • تاریخ : چهارشنبه 7 مهر 1400
  • ساعت : 1 : 37

گاهنامه خرد شماره دوم - بهار 1400

گاهنامه خرد شماره دوم - بهار 1400

گاهنامه خِرد شماره دوم (بهار 1400) منتشر شد


📖 دومین شماره گاهنامه کمیته آموزش و تحقیقات اداره کل استاندارد استان تهران (خِرد) در بهار 1400 منتشر شد.

یادداشت مدیر مسؤل:

شماره جدید گاهنامه در حالی منتشر می گردد که کرونا بیشترین آسیب را به مراکز آموزشی وارد نموده و این مراکز به مانند سایر صنایع بدترین دوران خود را سپری می کنند. کاهش محسوس متقاضیان آموزشی توجه کمتر واحد های تولیدی به امر آموزش و تحقیقات و سرگردانی در نحوه برگزاری دوره ها به صورت مجازی، مراکز آموزشی و تحقیقاتی را دچار خسران و پریشانی نموده است. امیدوارم با اقدامات بعمل آمده و پایان یافتن تدریجی این دوران تداوم روند ثبات و رشد را در مراکز آموزشی و تحقیقاتی و آزمایشگاهی بعنوان پایه های اصلی کیفیت و ثبات تولید در کشور شاهد باشیم.
گاه نامه خرد در مسیر سخت و پر تلاطم فعلی، دومین شماره خود را در حالی تقدیم می کند که شورای سیاست گذاری با همکاران تحریریه در راستای مصوبات مدیرکل محترم استاندارد استان تهران سعی نموده اند از موضوعات کلیشه ای پرهیز نموده و رویکرد خود را در ارائه مقالات علمی و کاربردی و ارائه اطلاعات عملی اختصاص دهند.
امیدوارم در سال 1400 ضمن رشد مراکز آموزشی و تحقیقاتی و توجه بیشتر و شایسته به این امر و طرح مباحث مهم و چالشی در این مراکز ضمن طرح و بررسی مشکلات و موانع راه حلهای ارائه شده را به صورت مقاله، یادداشت ارائه نماییم و بتوانیم گامی هر چند کوچک در راستای کیفیت برداشته باشیم.
 


وحید ابراهیمی
رئیس کمیته آموزش و تحقیقات و 
رئیس هیئت مدیره مجتمع مشاوران آزمای نفت ایرانیان


📂 دانلود شماره دوم:

https://b2n.ir/t79295

هشتگ های راهنما: #آموزش #آزمایشگاه #استاندارد #استاندارد_تهران #خرد #اداره_کل_استاندارد_تهران #تحقیقات #گاهنامه #نشریه #تهران #مدیر_کنترل_کیفیت #استان_تهران #تولید

در کیفیت، همراه شما هستیم...

مشاوران آزمای نفت ایرانیان | @azmanaft

🌐 www.iotcco.com

فرم ارسال نظر