• 81 -65611579 021
  • تاریخ : چهارشنبه 7 مهر 1400
  • ساعت : 3 : 14

امولاسیون

امولاسیون

امولاسیون

یک امولاسیون مخلوطی از دو فاز مایع امتزاج ناپذیر است که یک فاز در فاز دیگر پراکنده می شود. اساسا یک امولاسیون از یک فاز پیوسته (فاز خارجی) و یک فاز پراکنده شده (فاز درونی یا ناپیوسته) تشکیل می شود. امولاسیون ها در صنایع مختلف مانند غذا، دارو، کشاورزی، لوازم آرایشی و نفت یافت می شوند. ذاتا، یک امولاسیون به علت تماس نامطلوب بین آب و روغن یک سیستم ناپایدار است اگرچه برخی از امولاسیون ها به عنوان نتیجه ای از اندازه قطرات کوچک و وجود فیلم سطحی که اطراف قطرات را احاطه کرده، پایدار هستند. برای تشکیل یک امولاسیون، یک نیروی مکانیکی برای پراکنده کردن یک فاز در فاز دیگر نیاز است. به هر حال، امولسیون های تشکیل شده بدون اضافه کردن مواد فعال سطح پایدار نخواهند بود و فاز های امولسیون در لایه های مختلف (بر اساس اختلاف در دانسیته آنها) شروع به جدا شدن می کنند. بنابراین اضافه کردن سورفکتانت برای تشکیل یک امولاسیون پایدار برای مدت زمان طولانی لازم است. اساسا، سه نوع امولاسیون، آب در روغن W/O ، روغن در آب O/W و امولاسیون های پیچیده مانند آب در روغن در آب W/O/W وجود دارد. شکل زیر تصویری از این سه امولاسیون را نشان می دهد. 

 

فرم ارسال نظر