• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 تیر 1400
  • ساعت : 23 : 59

نانو ادتیو

نانو ادتیو

نانو ادتیو


نانوسیال که از پراکندگی نانو ذرات در سیال پایه حاصل می شود به دلیل پتانسیل کاربردش در زمینه های مختلف موضوعی جذاب در سال های اخیر بوده است. مطالعات نشان داده اند که نانوسیال ها خواص ضد فرسایش افزایش یافته دارند و باعث کاهش اصطکاک می شوند. در حال حاضر، پراکندگی نانو ذرات در روغن به عنوان چالش استفاده از نانو ادتیوها است. پایداری نانوسیال به روش تهیه آن بستگی دارد. عامل اصلی تاثیر گذار بر پایداری نانوسیال، تمایل نانو ذرات برای تجمع بدلیل نیروی جاذبه واندروالسی قوی است. برای غلبه بر این مشکل، یک سری راه حل مانند اضافه کردن دیسپرسنت، اصلاح سطح نانوذرات و پراکندگی التراسونیک استفاده شده است. وقتی که نانو ذرات به عنوان ماده افزودنی روغن استفاده می شوند، چهار مکانیزم روانکاری غلتکی، خود ترمیمی، تشکیل تریبو فیلم و صیقل دادن امکان پذیر خواهند بود. نانوسیال ها به دو روش تک مرحله ای و دو مرحله ای تهیه می شوند. شکل زیر مکانیزم عملکرد نانو ذرات را به عنوان عامل کاهش اصطکاک نشان می دهد.
 

فرم ارسال نظر