• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1403
  • ساعت : 18 : 24

مواد افزودنی غیر فعال کننده فلز

مواد افزودنی غیر فعال کننده فلز

مواد افزودنی غیر فعال کننده فلز


اکسیداسیون بنزین منجر به تولید صمغ در بنزین می شود. مشخص شده است که مقادیری کم از فلزات مشخص در بنزین، می تواند تشکیل صمغ را سرعت دهند. در بنزین های عاری از مس، آنها کاهش می یابد. سه روش برای مقابله با اثرات منفی مس بروی پایداری بنزین شامل افزایش غلظت آنتی اکسیدان، حذف مس و بی اثر کردن بدون حذف آن پیشنهاد شده است که اغلب روش سوم انجام می شود. متداولترین ماده افزودنی غیر فعال کننده فلز یا MDA ترکیب N,N´-disalicylidene-1,2-propanediamine است که توانایی تشکیل کیلیت با یون های فلزی دارد.

مواد افزودنی غیر فعال کننده فلز
 

فرم ارسال نظر