• 81 -65611579 021
  • تاریخ : جمعه 21 مرداد 1401
  • ساعت : 0 : 23

مروری بر محاسبه شاخص ستان سوخت دیزل

مروری بر محاسبه شاخص ستان سوخت دیزل

 مروری بر محاسبه شاخص ستان سوخت دیزل و فراورده های نفتی از طریق معادله چهار متغییره

 

چکیده

شاخص ستان، اندازه گیری نسبی تاخیر زمانی بین تزریق سوخت به محفظه و شروع احتراق است. سوخت برای موتورهای احتراق تراکمی، باید به راحتی از بین برود. احتراق در فاز گاز اتفاق می افتد. بنابراین ، برای یک سوخت مایع ، اولین گام ها به سمت اشتعال شامل انتقال از مایع به گاز است. زمان مورد نیاز برای این انتقال "تاخیر فیزیکی" در احتراق است و شامل مدت زمان مورد نیاز برای یک قطره سوخت برای گرم شدن ، بخار شدن و مخلوط شدن با هوای گرم در سیلندر است. اگر هنگام تزریق سوخت به داخل سیلندر به سرعت رخ ندهد ، سوخت و هوا از پیش مخلوط شده جمع می شوند به گونه ای که هنگام احتراق سرعت سوختن خیلی سریع صورت می گیرد. سوختن سریع باعث افزایش فشار می شود که می تواند منجر به ضربه موتور شود که این مورد می تواند  باعث کاهش کارایی و آسیب رساندن به موتور شود. بنابراین، توانایی درجه بندی کیفیت اشتعال سوخت های احتراق فشاری برای فرمولاسیون سوخت دیزل مهم است. بدون کیفیت جرقه زنی سوخت (تعداد ستان به اندازه کافی)، موتور به سختی روشن می شود و ضعیف کار می کند.

 

 

مقدمه

 

از پارامترهای کيفی احتراق سوخت, شاخص ستان می باشد که نشان دهنده درجه آرام سوزی و کيفيت سوخت ديزل است. يکی از روش هایی که بدون صرف هزينه و زمان زياد می توان اين پارامتر را اندازه گيری نمود، استاندارد  INSO 8525 می باشد. این استاندارد برای سوخت های بخش میانی برج تقطیر حاصل از منابع نفتی کاربرد دارد.
در سال های اخير بدليل کاهش منابع سوخت های فسيلی و مسائل زيست محيطی و قابليت تجديدپذيری سوخت های بيوديزل تحقيقات وسيعی در راستای امکان استفاده از آن به جای سوخت گازوييل انجام يافته است. منابعی به عنوان سوخت جايگزين می توانند مطرح شوند که اولا منابعی ارزان قيمت و در دسترس (عدم وابستگی به منطقه جغرافيایی) بوده و ثانيا دوست دار محيط زيست باشند که از آن جمله می توان به سوخت های بيولوژيکی به عنوان يک پيشنهاد اشاره کرد. مواد بيولوژيک پايه آلی داشته و به عنوان منابع انرژی قابل بازيابی، قابليت مستقيم به انرژی و يا مواد حامل انرژی را دارند. يکی از مهم ترين سوخت های بيولوژيک, بيوديزل ها می باشند. بيوديزل را می توان از روغن های گياهی تازه يا کارکرده و چربی های حيوانات توليد نمود. استفاده از روغن های گياهی به طور مستقيم در موتور ديزل، با توجه به ويسکوزيته ی بالای روغن، باعث بوجود آمدن مشکلاتی از قبيل پايين بودن اشتعال و احتراق ناقص سوخت می شود. از طرف ديگر با تشکيل لایه های از سوخت محترق نشده روی ديواره ی سيلندر، کار سيستم روانکاری را مختل می نمايد. از جمله مهم ترين فرآيندها در موتورهای احتراق داخلی، فرآيند احتراق می باشد.

 
 

 

مهندس حسین سعادت زاده
جانشین مدیر فنی مجتمع مشاوران آزمای نفت ایرانیان

 

فرم ارسال نظر