• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 10 مهر 1399
  • ساعت : 17 : 34

بنزین و عدد اکتان

بنزین و عدد اکتان

بنزین و عدد اکتان


بنزین، گازوئیل، LPG و CNG چهار سوخت هستند که در وسایل نقلیه استفاده می شوند. معمولا گاز طبیعی، سوخت ارزانتری نسبت به سوخت دیزل و سوخت دیزل ارزانتر از بنزین است. بنزین که به عنوان پترول نیز شناخته می شود، مایعی شفاف و حاصل از پترولیوم است که در وهله اول به عنوان سوخت در موتورهای احتراق درونی بکار می رود. گستره جوش بنزین طبیعی حدود 40 تا 200 درجه سلسیوس است. استفاده از بنزین طبیعی تعداد زیادی معایب دارد و بنزین طبیعی هرگز بدون تغییر ماهیت استفاده نمی شود. بنزین مخلوطی از هیدروکربن ها با مقداری آلودگی شامل گوگرد، نیتروژن، اکسیژن و فلزاتی معین است. چهار گروه اصلی تشکیل دهنده بنزین، اولفین ها، آروماتیک ها، پارافین ها و نفتن ها هستند. خصوصیات مهم بنزین، دانسیته، فشار بخار، رنج تقطیر، عدد اکتان و ترکیب شیمیایی هستند. فراریت مطلوب، ضد کوبش، صرفه اقتصادی، احتراق کامل، حداقل نشست بروی سطح اجزای موتور و انتشار آلودگی کم از ویژگی های یک بنزین مطلوب هستند. عدد اکتان معیاری از کیفیت سوخت یا اشتعال پذیری بنزین است.

فرم ارسال نظر