• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1403
  • ساعت : 23 : 2

اجزاء روانکارهای مایع

اجزاء روانکارهای مایع

اجزاء روانکارهای مایع


فرمولاسیون روانکار فرآیند مخلوط کردن مواد برای تهیه یک روانکار است. اجزاء تشکیل دهنده روانکار های مایع به دو گروه سیال پایه و مواد افزودنی تقسیم می شوند. روغن پایه جزء اصلی روانکارها هستند. امروزه روانکارها از روغن های پایه و 5 الی 20 درصد وزنی مواد افزودنی تهیه می شوند که نوع مواد افزودنی مورد استفاده به نیازهای عملیاتی بستگی دارد. API روغن های پایه را دسته بندی کرده است که در جدول زیر نمایش داده شده اند. گروه های I تا III روغن های پایه از تقطیر و پالایش نفت خام بدست می آیند. این گروه از روغن های پایه را روغن های معدنی گویند. به دلیل پیچیدگی محتوای شیمیایی یک روغن پایه معدنی، معمولا از ویسکوزیته سینماتیک در دمای 40 و 100 درجه سلسیوس برای بیان ویژگی یک روغن پایه استفاده می شود.
دسته بندی API روغن های پایه

دسته بندی API روغن های پایه

فرم ارسال نظر