• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 1 آبان 1399
  • ساعت : 15 : 33

آلکن

آلکن

آلکن


هیدروکربن ها می توانند دارای پیوند دوگانه بین کربن – کربن باشند که این پیوند دوگانه از یک پیوند سیگما و یک پیوند پای تشکیل شده است. ترکیبات با پیوند دوگانه آلکن نامیده می شوند و جزو ترکیبات غیر اشباع درنظر گرفته می شوند و همچنین اولفین نامیده می شوند. فرمول کلی آلکن ها CnH2n  است و دو هیدروژن از آلکان های با تعداد کربن برابر، کمتر دارند. اتم کربن آلکن، هیبریداسیون sp2  دارد هر یک از این اوربیتال ها با اتم های هیدروزن یا کربن پیوند می دهند. اوربیتال های p استفاده نشده در این هیبریداسیون به صورت پهلو به پهلو برای تشکیل پیوند پای همپوشانی می کنند. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، آلکن ساختاری مسطح با زوایای پیوند 120 درجه دارد.
آلکن

فرم ارسال نظر