فلزات فرسایشی و آلاینده ها دوازده
فلزات فرسایشی و آلاینده ها دوازده

فلزات فرسایشی و آلاینده ها(12)

12- عنصر مولیبدنیوم

اغلب به عنوان افزودنی ضد سایش-ضد خراش به کار می رود و اثری که دارد عموما آبکاری مولی نامیده می شود یعنی در طول زمان یک لایه نازک مولیبدن بین سطوح در تماس نشسته و ضـریب اصـطکاک را کاهش می دهد. غلظت مولیبدن متفاوت است و بستگی به فرمولاسیون روغن موتور و ویسکوزیته آن دارد. به طور معمول تنها در صنایع هوا و فضای خاص و فولادهای صنعتی یا تجاری با وظیفه سنگین یافت می شود، همچنین ممکن است در سوخت ها به عنوان ماده پسماند خام سنگین، موجود باشد.  عنصر مولیبدنیوم