فلزات فرسایشی و آلاینده ها نه
فلزات فرسایشی و آلاینده ها نه

فلزات فرسایشی و آلاینده ها(9)

9- عنصر نقره

نقره فلزی نرم، سفید رنگ، براق و جذاب است که در بین تمام عناصر، بالاترین میزان رسانایی الکتریکی و در بین تمـام فـلـزات بیشـترین میزان رسانایی گرمـایی را دارد. توجه به هدایت حرارتی استثنایی آن گاهی به عنوان پوشش یاتاقان استفاده می شود و اصطکاک را به حداقل می رساند. با این حال مستعد خوردگی بوسیله ادتیوهای دارای روی می باشد و زیاد به کار نمی رود. همچنین در برخی از یاتاقان ها و بوش ها، لحیم خنک کننده روغن و نشت بندها نیز کاربرد دارد.     عنصر نقره