فلزات فرسایشی و آلاینده ها چهار
فلزات فرسایشی و آلاینده ها چهار

فلزات فرسایشی و آلاینده ها(4)

4- عنصر آلومینیوم

آلومینیوم به خاطر داشتن استقامت بالا یکی از فلزات با ارزش در تجهیزات می باشد. همچنین مقاومت بسیار زیادی در مقابل خوردگی ها دارد. آلیاژهای آلومینیوم با دیگر فلزها باعث افزایش مقاومـت حرارتـی می شـود. امـروزه از این فلز با ارزش در سـاخـتار تجهیزات به صورت ویژه استفاده می شود. آلومینیوم در روغن موتور اغلب از سایش دور پیستون ایجاد شده و بارها در طول سیلندر جابجا می شود. منابع دیگر آلومینیوم اغلب قطعات آلومینیومی بدنه موتور، انواع خاصی از یاتاقانها و مبدل های حرارتی و همچنین اکسیدهای آلومینیوم موجود در محیط و برخی از لوله های خنک کننده می باشند.              عنصر آلومینیوم