مراسم رونمایی از تجهیزات
مراسم رونمایی از تجهیزات
مجتمع پژوهشی آزمایشگاهی و آموزشی مشاوران آزمای نفت ایرانیان در نمایشگاه نفت ،گاز، پالایش و پتروشیمی سال 1397 با حضور مدیرکل استاندارد استان تهران جناب آقای مهندس طاهری ، مشاور وزیر نفت جناب آقای مهندس قاسمی ، کارشناسان محترم استان ها ، دبیر کل اتحادیه و همچنین آقایان مهندس طلاچی و سهرابی و دیگر اعضاء محترم از دستگاه D86 رونمایی کرد و آماده خدمات رسانی به مشتریان محترم می باشد.