• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 27 مهر 1400
  • ساعت : 17 : 57

تجهیزات آزمایشگاهی 13

تجهیزات آزمایشگاهی  13
ASTM D1500  -  Test Method for ASTM Color of Petroleum ProductsASTM Color Scale

. تعریف رنگ محصولات فرآورده های نفتی عمدتا برای اهداف کنترل تولید استفاده می شود و یکی از ویژگی های مهم کیفیت است، زیرا رنگ محصول به راحتی توسط کاربر مشاهده می گردد. با این حال، رنگ همیشه راهنمای قابل اعتماد برای کیفیت محصول نیست و نباید بدون استفاده از مشخصات محصول مورد استفاده قرار گیرد این روش تست بصری رنگ انواع محصولات مختلف مانند روغن های روان کننده، روغن های دیزل، واکس ها و . . . را پوشش می دهد. توجه داشته باشید که برای محصولات تصفیه شده سبک تر و روشن تر از 0.5 درجه از ASTM D156 استفاده می گردد

فرم ارسال نظر