نکاتی برای آزمون ویسکوزیته روغن
نکاتی برای آزمون ویسکوزیته روغن

نکاتی برای آزمون ویسکوزیته روغن

 

 
اگر بتوانید تست ویسکوزیته را تنها در یک دما انجام دهید، کدام یک سودمندترین خواهد بود 40 یا 100 درجه سانتیگراد؟
همانطور که مطلع هستید، ویسکوزیته مهمترین ویژگی روغن است. ویسکوزیته معیاری است که به روان کننده اجازه می دهد تا به عنوان یک مانع جدا کننده، بین سطوح در تماس عمل کند.

بنابراین، ضروری است که ویسکوزیته تقریباً در صدر هر گزارش آنالیز روغن باشد. استانداردهای آزمون برای ویسکوزیته معمولاً یا برای ویسکوزیته سینماتیک یا ویسکوزیته دینامیکی خواهد بود.

دما مهمترین عامل در اندازه گیری ویسکوزیته است. با افزایش دما، ویسکوزیته کاهش می یابد و بالعکس. هنگامی که ویسکوزیته را آزمایش می کنید، باید دما را نرمال کنید تا بتوانید بدون نیاز به محاسبات اصلاحی، بین سایر نتایج مقایسه کنید.
استاندارد مشخص کرده است که دما یا 40 درجه سانتیگراد یا 100 درجه سانتیگراد باشد و دلایلی برای اندازه گیری ویسکوزیته در هر یک از این دماها وجود دارد. علاوه بر نرمال کردن دما به دلایل نسبی، بهتر است ویسکوزیته روغن را نزدیک به دمای عملیاتی اندازه گیری کنید.
به طور معمول، دمای 40 درجه سانتیگراد با میانگین دمای کارکرد ماشین صنعتی فاصله چندانی ندارد. همچنین تغییرات ویسکوزیته در دماهای پایین‌تر بارزتر است. بنابراین، تشخیص هر گونه ناهنجاری، مانند مواردی که تحت تأثیر آب، سوخت یا روغن اکسید کننده است، در دمای پایین آسان تر خواهد بود.
با این حال، بسیاری از ماشین‌ها در دماهای بالاتر مانند موتورهای دیزلی یا بنزینی کار می‌کنند. بنابراین، آزمایش روغن موتور (و سایر روان کننده ها در شرایط مشابه) در دمای 100 درجه سانتیگراد معمول است.

یکی دیگر از ویژگی های کلیدی روان کننده، شاخص ویسکوزیته است که سرعت تغییر ویسکوزیته را با تغییر دما توصیف می کند. این امر به ویژه در شرایط عملیاتی که انتظار می رود نوسانات دما را داشته باشند بسیار مهم است.
در این شرایط لازم است بدانیم چه ویسکوزیته ای را باید در دو نقطه دمایی انتظار داشت تا بتوان سرعت تغییر را محاسبه کرد. در کاربردهایی که چندین هدف مرتبط با دما درگیر هستند، مانند زمانی که روان کننده های چند درجه انتخاب می شوند، ممکن است اندازه گیری در هر دو این دماها نیز مورد نیاز باشد.

به طور کلی، هنگام انتخاب دمایی که ویسکوزیته روغن را در آن آزمایش کنید، حتماً سؤالات زیر را بپرسید:
دمای عملیاتی مورد انتظار چقدر است؟
آیا دمای کار بسیار تغییر می کند (بیش از 20-30 درجه سانتیگراد)؟
چه روش تست ویسکوزیته (از جمله دما) برای نمونه های دیگری که می توان با آن مقایسه کرد استفاده می شود؟

 

ترجمه : مسعود عابدین - واحد مارکتینگ