توجه مجتمع مشاوران آزمای نفت ایرانیان به بهداشت قبل، حین و بعد از پاندمی کرونا
توجه مجتمع مشاوران آزمای نفت ایرانیان به بهداشت قبل، حین و بعد از پاندمی کرونا

توجه مجتمع مشاوران آزمای نفت ایرانیان به بهداشت قبل، حین و بعد از پاندمی کرونا


مجتمع مشاوران آزمای نفت ایرانیان از بدو تاسیس تاکنون اهمیت مربوط به بهداشت و ایمنی را با تاسیس واحد ایمنی و بهداشت به عنوان یکی از ارکان اصلی شرکت در سرلوحه اقدامات خود قرارداده است، این واحد با نزدیک به یک دهه فعالیت اقدامات شایسته ای با همکاری پزشکان، پرستاران و متخصصین HSE در حوزه پیشگیری، مراقبت های اولیه (first aid) و ایمنی در حوزه های مختلف شرکت از آزمایشگاه تا واحد های آموزشی و مجتمع فنی و حرفه ای انجام داده است که خود یکی از عوامل اصلی در کاهش و پیشگیری از بیماری زمان پاندمی کرونا در اين مجموعه بوده است، ازجمله اقدامات این واحد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1) رعایت و نظارت بر کلیه پروتکل های بهداشتی قبل و در زمان پاندمی کرونا
2) تاکید و نظارت بر معاینه پزشکی ماهیانه پرسنل و مراقبت های بهداشتی
3) رعایت کلیه موارد مربوط با HSE بر اساس استاندارد های ملی و ایزو 17025
4) ایجاد صفحات مختلف در شبکه های اجتماعی جهت اطلاع رسانی از جمله توجه به استاندارد های ماسک و تجهیزات محافظت شخصی
5) تحقیق و پژوهش در حوزه ضدعفونی کننده های دست مبتنی بر الکل
6) نظارت بهداشتی در برگزاری دوره های آموزشی و رعایت کلیه پروتکل ها از قبیل بهداشت وسایل کمک آموزشی و رعایت فاصله گذاری
7) اقدامات اولیه پیشگیرانه در مراقبت های اولیه پزشکی در زمان بروز حادثه و یا هرگونه اتفاق برای پرسنل
8) تدوین استاندارد داخلی جهت ایجاد کابینت های ایمنی و بکارگیری دماسنج، صندلی ها، پیپت ها، عینک ها و ... و رعایت موازین بهداشتی در استفاده از آنها.
9) نصب، راه اندازی و نظارت کامل بر سیستم تهویه هوا با رعایت کامل موازین بهداشتی و استاندارد های مربوطه
10) پیگیری جهت انجام تست های ریوی برای اپراتورهای تجهیزات مرتبط
11) اطلاع رسانی با بکارگیری روش های پیشگیرانه بعضی از کشور های توسعه یافته در رعایت بهداشت و مقابله با اپیدمی کوید19
12) نظارت و برنامه ریزی هفتگی جهت ضدعفونی و نظارت محیط و ایمنی غذا
در نهایت این واحد با بکارگیری خرد جمعی متخصصان بهداشت و ایمنی با تهیه یک سند مرجع در مجتمع مشاوران آزمای نفت ایرانیان افتخار سلامت و پیشگیری و ایمنی ها در حوزه های مختلف دارا می باشد.


رئیس واحد ایمنی و بهداشت
پوران آقا محمدی